Elyaf Contalar

İşletmelerde; akışkanlar dışında yüksek sıcaklıkta havanın ve gazların da sızdırmazlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde asbestin hemen hemen tüm alanlarda sağlık açısından kullanılmasının sakıncalarının ortaya çıkmasından sonra bu konuda da yeni arayışlara girilmiştir.

Bu sebeple yüksek sıcaklığa dayanıklı olarak, cam elyaf ve seramik elyaf fitil ve şeritlerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Uygulama alanı ve sıcaklık dayanımına göre bu ürünlerin ayrıntıları ile ilgili bilgi ve dokümanlara ilerleyen menülerde ulaşabilirsiniz.