Saf Grafit Contalar

İşletmelerde, standart contaların spectleri karşılamadığı durumlarda, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu (buhar, kızgın yağ, kızgın su, kondens hattı vb.) uygulamalarda yoğun olarak saf grafit esaslı contalar kullanılmaktadır.

Bu ürünlerle ilgili detaylı bilgi ve dokümanlara ilerleyen menülerden ulaşabilirsiniz.