Pompalar

pompalar

İşletmelerde kullanılan akışkan ve ürünlerin transferinde pompalar yoğun olarak kullanılmaktadır. Firmamızın ürün grubu içerisinde, transfer edilecek ürüne, uygulama alanına vb. göre farklılık gösteren çeşitli pompalar bulunmaktadır.

 

Pompalar ana başlığının altında; manyetik tahrikli salmastrasız santrifüj pompalar (Finish Thompson), özel ürün pompaları (Maso ve Wangen), varil pompaları (Finish Thompson) ile ilgili bölümler bulunmaktadır. İlerleyen menülerde bu pompalarla ilgili bilgi, teknik dokümanlar ve videolara ulaşabilirsiniz.

Aşağıda endüstride yoğun olarak kullanılan pompa modelleri ilgili genel bir takım bilgiler bulunmaktadır.
pompalarpompalarpompalar

Pompa nedir?

Genel tanım olarak; akışkana enerji veren ekipmanlara pompa denir. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen ürüne aktarırlar. Genel olarak pompalar, ürünlerin basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanı sağlar.
Uygulamada ihtiyaçların özelliklerine göre çeşitli pompa tipleri kullanılmaktadır. Genel olarak pompalar 2 grupta toplanır:

1. Hacimsel Pompalar

  • Pistonlu Pompalar
  • Dişli Pompalar
  • Paletli Pompalar
  • Lobe Pompalar
  • Sine Pompa
  • Ekzantrik Vidalı Pompalar
  • Çift Burgulu Pompalar
  • Diyaframlı Pompalar vb.

2. Santrifüj Pompalar

  • Salmastralı Pompalar
  • Manyetik Tahrikli (Salmastrasız) Pompalar

Hacimsel pompalarda;enerji, sıvıya bir hacim içerisinde hareket eden bir yüzey tarafından, hacmin daraltılması suretiyle tatbik edilen bir basınç vasıtasıyla ve kesikli olarak devredilir.

Pistonlu Pompalar: Pistonlu pompalarda ana prensip, bir silindir içerinde bir pistonun ileri ve geri hareketidir. Emme ve basma periyotlarına göre faal duruma geçen subaplar mevcuttur.

Dişli Pompalar: Dişli pompa, bir gövde içinde dönen bir çift dişliden ibarettir. Bu pompalarda hareket ileri-geri olmayıp, bir dönme hareketi şeklindedir. Alın dişlisinden biri, bir tahrik motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer dişli de ters yöne dönecektir. Bu dönme hareketi esnasında, emme tarafında pompa gövdesiyle diş boşluğu arasında kalan ürün, basma tarafına nakledilecek ve daralan hacimde, sıvının basıncı artarak, belli basma yüksekliğine çıkabilecektir.

Paletli Pompalar: Bir dişli pompa gövdesinin içine dişliler yerine, ekzantrik şekilli, birbiri içine dokunmadan girip çıkabilen paletler, emme tarafından boşluk kısma aldıkları ürünü basma tarafına naklederler.

Lobe Pompalar: Lobe pompa, bir gövde içinde dönen bir çift Lobe’dan ibarettir. Bu pompalarda da hareket ileri-geri olmayıp, bir dönme hareketi şeklindedir. Bu 2 Lobe’dan biri, bir tahrik motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer Lobe da ters yönde dönmektedir.

Sine Pompalar: Sinüs eğrisi şeklindeki fan sayesinde, yüksek viskoziteli ve tanecikli ürünleri, pulse yapmadan, ürünün viskozitesini bozmadan, ürünü yıpratmadan ve içindeki partikülleri ezmeden transfer etmeyi sağlayan, yüksek emiş kabiliyetli özel dizaynlı bir pompadır.

Ekzantrik Vidalı Pompalar: Viskoz ve içerisinde tanecik içeren ürünlerin transfer edilmesinde kullanılmaktadır. Transfer edilecek ürünün cinsine göre stator için uygun plastikler ve rotor için de özel çelikler kullanılmaktadır.

Çift Burgulu Pompalar: Burguların ters yönde hareketleri ve bu esnada oluşturduğu vakum gücü ile ürünü emmesi esasına dayanır. Özel dizaynı sayesinde; hareketli metal aksamlar ve pompa yatağı arasında bir temas olmaz. Pompa çalışmaya başladıktan sonra, transfer edilecek ürün vakumlanarak pompa yatağına alınır. Burada, burgular arasındaki boşluklar arasına girerek ezilmeden ve ürün yapısına zarar verilmeden, pompa çıkışından basma hattına verilir.

Diyaframlı Pompalar: Pistonlu pompalardaki pistonun vazifesini, dairesel kesitli elastik bir diyafram görür. Diyaframın dış çevresi sabit ve merkezinden bir krank sistemine bağlıdır. Krankın hareketi diyaframa, merkez bölgesinde bir ileri geri hareket sağlayacak şekilde intikal eder ve bir hacim değişikliğine yol açar. Emme ve basma subapları, diyaframın hareketine uygun şekilde açılıp kapanır.

Santrifüj pompalarda ise; enerji, sıvıya bir eksen etrafında dönen tek veya belli adetteki kanatlar ile, bir çark tarafından kinetik enerji şeklinde ve sürekli olarak devredilir. Santrifüj pompalarda fan, bir mil üzerine monte edilmiş olup sıvıya devir gereken enerjiyi bu milden alır. Mil, rulman yatakları üzerine mesnetlenmiştir. Bir kaplin kavrama ile tahrik motoruna bağlanır.

Salmastralı Pompalar: Mil ile pompa gövdesi arasında bırakılması mecburi olan boşluklar arasından sıvının dışarıya sızmaması için salmastra tertibarı kullanılır.

Manyetik Tahrikli Pompalar: Akışkan zaten kapalı bir hazne içerisinde çalışmakta ve motordan gelen güç, pompa içerisindeki fana güçlü mıknatıslar ile iletilmektedir. Bu sebeple  herhangi bir sızdırmazlık elemanı kullanılmamaktadır.

Merkezi Yağlama Kataloğu